Vil du gerne optages på 3PDK’s practitioner-liste?

Så læs med her:

Formålet med 3PDK.org er at formidle viden om ‘De tre principper’ i en non-profit-ramme.

Listen over practitioners i Danmark skal give alle dem, der gerne vil dybere ind i forståelsen af principperne mulighed for at finde frem til en person, som har færdighederne til at hjælpe med det.

Hvis du ønsker at blive optaget på listen på 3PDK.org, så bedes du først læse – og være enig i nedenstående:

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive ringet op af en fra bestyrelsen, som vil lave et 30 minutters interview for at forventningsafstemme, hvad det betyder at være 3PDK-practitioner.

Som 3PDK-practitioner skal du være enig i følgende:
Jeg underviser udelukkende i ‘De tre principper’ i min praksis, og jeg arbejder hen mod at forbedre mine klienters mentale velbefindende ved at pege dem i retning af ‘De tre Principper,’som Sydney Banks beskrev.

Jeg har arbejdet med ‘De tre principper’ i mindst 2 år, og jeg refererer til Sydney Banks som den primære ressource i forhold til mit arbejde. Jeg anbefaler også mine klienter at læse hans bøger og se hans videoer.

Jeg er villig til at støtte foreningens arbejde både gennem den årlige medlemsstøtte og ved at give min tid til at hjælpe i forbindelse med konferencer, kurser eller andre aktiviteter, som foreningen måtte sætte i værk.

Hvis du er enig i det ovenstående, så vil vi meget gerne høre fra dig, og vi ønsker derfor også at få lidt flere oplysninger om dig.

Derfor vil vi bede dig om at udfylde ansøgnings-skemaet og sende det til os på natasha@3pdk.org