Der er mange ord, der beskriver den formløse intelligente energi, der er bag alt liv – Den livskraft der får blade til at springe ud om foråret, der får sår til at hele, børn til at udvikle sig, som de skal og jorden til at dreje rundt om solen.

Vi kalder den energi for Livskraft. Man kan tale om Livskraft som en universel energi, som alle mennesker altid har adgang til. Denne livskraft er intelligensen bag alt. Den er uden form, men den kan antage et uendeligt antal former. Det er det, som religiøse mennesker typisk vil kalde for Gud – skaberen af alt.

Den universelle livskraft er lavet af energi – formløs energi. Formløse på den måde, at man ikke kan se den. Det er den energi, alt består af.

Der findes også den personlige livskraft, som konstant er i forandring. Det er den personlige livskraft, der aktiverer ens tanker og gør dem gode eller dårlige. Det er den personlige livskraft, der står bag alt ubehag, alle forventninger, alle ideer. Den personlige livskraft bliver også kaldt ‘ego’. Det er vores personlige livskraft der, når den forbindes med vores bevidsthed, giver os vores virkelighed.

Når man taler om at leve i nu’et, er det, når den personlige livskraft er fri for forurenede tanker om fortid og fremtid. Alle mennesker har den indre evne til at synkronisere den universelle livskraft og den personlige livskraft for at kunne opnå harmoni i deres liv. Den universelle livskraft og den personlige livskraft er altså ikke to forskellige ting, men det er to forskellige måder at bruge den samme livskraft på.