Strøtanker om Linda Quirings bog ‘Beyond Beliefs’

Jeg har lige afsluttet min genlæsning af bogen, ‘Beyond Beliefs’ af Linda Quiring. Og jeg fik lyst til at dele nogle tanker om bogen – både for nye og mere erfarne 3P’ere.

Linda Quiring var en af de første, der stiftede bekendtskab med Sydney Banks og hans indsigter – og hendes møde med ham befordrede hendes fysiske og psykiske helbred langt ud over det begribelige.

Jeg talte med en læser fornyligt som indrømmede, at han ikke havde forstået et ord af bogen. Men uden at vide det, så havde han netop beskrevet den helt ideelle måde at opleve meningen med bogen på. For bogen skal netop ikke forstås. Og hvis man prøver, så er man dømt til at fejle på samme måde, som ens ‘lille,’ personlige sind fejler i forsøget på at forstå det ‘store’ universelle sind. Altså på samme måde som det skabte (mennesket red.) fejler, når det forsøger at forstå sin skaber.

Grænsen for en intellektuel forståelse af bogen er nået, når du indser, at den er vejviser til noget, der ligger før vores personlige tro og holdninger. Det er så langt, du kan nå med dit intellekt. Men hvis du – i et øjeblik af selvforglemmelse – falder ind i den tilstand af ro og glæde, der ligger før ordene, så vil du et øjeblik opleve den sande mening med det, Sydney Banks sagde.

I dét øjeblik er du helt i ro og harmoni med dig selv, og det vil også kunne ses på dig og på dit ansigt, som vil udstråle klarhed og vished – uden egentlig at vide eller forstå. Fred og harmoni. Medfødt sundhed. Og når du taler fra denne tilstand, så begynder miraklerne at vise sig, fordi du kommunikerer på et niveau som er før dit intellekt.

Og lige der har du ​vækket ​den sande healer i dig selv. Og​ du​ lærer den følelse at kende, som bliver dit nye holdepunkt. Og når den følelse vender tilbage​ til dig​, og det gør den igen og igen – i øjeblikke af nærvær – hvis du altså tillader det – så vil du være i hjemmevante omgivelser ​og ​overvældet af følelsen af at være kommet hjem – i dig selv.

Indgangen til den oplevelse, og til den tilstand, ​til ​den følelse er de tre principper, når man virkelig har forstået dem. ​Helt ind i sjælen. ​De tre principper taler til vores skjulte længsel mod indre velvære og til vores medfødte viden, som ligger dybt i os alle. Den viden og drift mod indre sundhed og velvære ligger og venter på at komme op til overfladen – og på at blive opdaget og på at folde sig ud. Der skal ikke ret meget til at genantænde livsgnisten hos dem, der har mistet den. Det er derfor, at Sydney Banks’ bøger, bånd og videoer har en transformerende virkning på mennesker. Og at budskabet bag principperne med tiden vil sprede sig til hele verden. Menneskeheden ”kalder” på dem.

af afhængigheds-terapeut, Christian Olsen.