Myter om stress i arbejdslivet

Stresshåndtering og psykisk velbefindende er blevet til en millionindustri. Men på trods af vores gode intentioner om at reducere stress på arbejdspladserne er der en udbredt misforståelse om, hvad det er, der skaber stress. Jeg vil stille spørgsmålet: Hvis stresshåndtering virker, hvorfor er så mange mennesker så stadig ramt af stress?

Når jeg arbejder med projektledere både individuelt og i mit arbejde som organisationskonsulent, så slår det mig ofte, hvor meget stress er blevet normaliseret i vores kultur.

Det er som om, vi til en vis grad har accepteret stress, som en normal konsekvens af at leve i et moderne samfund. Vi skal bare øge vores tolerance,så vi kan nå mere og performe bedre i vores arbejde. Ordet ‘resiliens’ er blevet det nye ‘sort’, og kurser og foredrag om emnet sælger godt. Resiliens defineres som en særlig modstandskraft, der gør at nogle mennesker klarer sig godt på trods af at deres livsvilkår udgør en risiko for at udvikle psykiske skader. Det er altså en form for robusthed, som gør, at man klarer sig bedre på trods af udfordrende omstændigheder.

Mange mennesker oplever hver dag kronisk stress på det personlige plan: overvældelse, lav energi, mangel på kreative ideer, en slags ‘komme gennem dagen’-mentalitet.  Det betyder, at mange mennesker udfører deres opgaver langt under deres potentiale. Mennesker, der føler sig stressede, kan også have kronisk forhøjede niveauer af stresshormonerne adrenalin og kortisol i blodet. Det betyder, at deres krop er i en tilstand, hvor den er parat til at kæmpe eller flygte. Kroppen er med andre ord konstant på vagt.

Stress har ikke bare en – men flere definitioner. Oftest defineres stress som en belastningstilstand, som afhænger af en belastningstilstand (som afhænger dels af belastningen) der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv) dels af den individuelle følsomhed eller tilbøjelighed til at reagere.

Men hvad nu, hvis årsagen til stress skal findes et andet sted? 

Mit formål med at skrive denne artikel er at rydde op i nogle af myterne om, hvad der skaber vores oplevelse af virkeligheden. Den engelske forsker, Chantal Burns, har i sin bog ‘Instant Motivation’ undersøgt de mest almindelige misforståelser folk har om, hvad der skaber stress. Lad mig med det samme slå fast at stress eksisterer. Det ved alle, der selv har prøvet det, eller har været tæt på et menneske, der er gået ned med stress.

Oplevelsen af stress er meget virkelig. Det, jeg forsøger at synliggøre her er, at vi indtil nu for det meste har overset og misforstået, hvad der trigger vores stress-response. Lad os først se på de 3 myter om stress, som jeg hører oftest, og dernæst se hvad forskningen siger,  er den virkelige årsag.

Myte 1: Livet er stressende

Det er almindeligt at høre projektledere sige, at ‘den styregruppe giver mig stress’. Men er den egentlige årsag i virkeligheden dit eget tankemønster omkring styregrupper? Hvis en styregruppe kunne give stress, ville alle projektledere reagere ens, og det gør de jo tydeligvis ikke. Det begynder at lede os hen i retning af, at årsagen til stress handler om, hvordan vi fortolker en given situation. Det er ikke selve situationen, som giver stress. Chantal Burns forskning peger på, at det er sjældent, at folk ser, hvordan deres egen sindstilstand har indflydelse på deres følelse af stress. Forbindelsen mellem hvordan vi tænker på en situation, og hvordan vores sindstilstand er, forbliver usynlig for de fleste. Derfor ser det ud som om, det er eksterne faktorer, som giver stressen.

Myte 2: Negative følelser er et signal om at noget er galt

Det er helt almindeligt at tro på, at vores følelser fortæller noget om vores omgivelser og vores liv. Eller er det tankerne? Men i virkeligheden fortæller vores følelser bare noget om, hvordan vi tænker.På sammen måde som smerte i kroppen kan være feedback om et problem i vores krop,  er vores følelser en feedback om, hvad det er, vi tænker i øjeblikket. Oplevelsen af stress er altså en feedback om en måde, vi tænker på. Det er tanken, som skaber en tilstand i kroppen, som vi kan kalde stress. Når vi får oplevelsen af stress, begynder vi typisk at lede efter årsagen. Så går vi på jagt i vores omgivelser, indtil vi finder det, som mest sandsynligt ser ud, som årsagen til vores tilstand.

Myte 3: Stress er motiverende og kan være sundt

Når du udfører dit bedste stykke arbejde, føler du dig så stresset eller bekymret? Eller kan du i stedet finde den indre ro og robusthed? Vi kan naturligvis godt arbejde, selvom vi føler os stressede, men kvaliteten af arbejdet og ofte også tiden, det tager os, bliver ofte influeret af den tilstand, vi er i. Mange projektledere bliver ofte motiveret af deadlines og udfører deres bedste arbejde, når der er lidt pres på. Stress er aldrig sundt. Men der er sunde og optimale tilstande, vi kan være i, og som gør, at vi udfører vores arbejde bedre og hurtigere. der er altså forskel på om vi er under pres, eller om vi føler os stressede. Forskellen kommer af, hvordan vi fortolker den situation, vi er i. Begge oplevelser er skabt af vores tanker, men i den ene situation giver det os energi, og i den anden dræner det os for energi. Ingen tvivl om at mange projektledere oplever vanskelige forhold i deres projekter. Men det kan være befriende at opdage, at oplevelsen af stress ikke er skabt af situationen, men af tankerne omkring situationen. Hvis en situation kunne skabe følelser hos os, ville alle jo reagere ens på situationen, hvilket er langt fra tilfældet.

Heldigvis er en lang række virksomheder begyndt at forstå den virkelige kilde til stress. Og hvordan stress overraskende nemt og hurtigt kan overvindes gennem en forståelse af den måde, det menneskelige sind fungerer på. Det er gennem forståelse muligt for projektledere at opnå større robusthed, at operere fra en tilstand af klarhed og velvære, og når man gør det, bliver alle dele af organisationen påvirket positivt.

Tips til at forstå hvordan dit sind fungerer

  • Der er intet uden for dig selv, der kan give dig stress. Det er dine tanker, der skaber oplevelsen af stress i dig.
  • Vi kan ikke opleve noget som stressende hvis ikke, vi først har tænkt det.
  • Frygt og uro fortæller noget om vores måde at tænke på, det fortæller intet om vores liv.
  • Der findes hverken gode eller dårlige tanker. De er alle blot tanker, og det er kun når du tager dem alvorligt, at du oplever konsekvensen i form af, hvad du føler.
  • Mental ro, klarhed og overskud er vores naturlige tilstand. Det eneste, der forhindrer dig i at være i den tilstand hele tiden, er, hvad du tænker.

Af Natasha Swerdloff