Hvis det eneste, vi lærte, var ikke at blive bange for vores oplevelse, ville dette alene forandre verden.

– Sydney Banks

Når vi forstår, at vores oplevelse af livet skabes inde fra os selv, og ikke kommer fra den situation, vi befinder os i eller de mennesker, vi er sammen med, så giver det os en større ro. Når vi ved, at oplevelsen kommer inde fra os selv, så falder vores tanker om dem og det, der er omkring os, mere til ro uden, at vi behøver at gøre noget. Vi får lettere ved at blive på vores egen banehalvdel og ikke fokusere på, hvad andre gør eller ikke gør. Vi får øje på, at vores handlinger altid afspejler kvaliteten af vores egne tanker og ikke verden omkring os. Ligesom vi får øje på, at andres handlinger afspejler kvaliteten af deres tanker og ikke handler om os. Vi tager det derfor ikke længere personligt, når andre siger eller gør noget, som vi ellers førhen har kunne blive stødt over eller kede af.

Når vores tanker falder til ro, fordi vi ikke længere lader os påvirke så meget af verden omkring os, bliver det lettere for os at høre og mærke den indre guide, som vi alle er født med. Når vores intellektet ikke forstyrrer os med en masse tanker, så kan vi fornemme, hvad der er det bedste for os at gøre i øjeblikket. Det bliver nemmere at træffe beslutninger, fordi vi tydeligt mærker, at vi bliver guidet i en retning. Det bliver mindre kompliceret at være sammen med andre mennesker, fordi vi møder op med en dybere ro og et større nærvær. Vi oplever, at vi har fået øje på et indre kompas, som vi kan styre efter, så vejen vi går på bliver mere rolig og uden så mange bump.

Det, vi oplever, er, at vi vender tilbage til vores mentale gundindstilling, som er klarhed. Når tankerne falder til ro, finder vi helt naturlig ind i en følelse af klarhed, ro og glæde. Det er den følelse som er den vi er, men som samtidig ofte er den følelse, som vi leder efter, fordi vores mange tanker skygger for den. Vi kommer uskyldigt til at tro at vi skal finde den følelse uden for os selv – at vi skal gøre noget, for at få tankerne til at gå væk. Men følelsen af klarhed og ro er vores grundindstilling.

Når vi får øje på, hvordan vores sind fungerer, så kommer vi hurtigere tilbage til klarheden, når vi bliver opslugt af tankerne. For det er også en del af det at være menneske, at vi bliver snydt af tankerne til at tro, at der er noget på spil eller noget vi bliver nødt til at gøre. Men jo mere vi har fået øje på, hvordan vi i virkeligheden fungerer, jo nemmere er det at få øje på det, når tankerne forsøger at overbevise os om, at de har ret.