3PDK afholdt Generalforsamling d.3. september 2022

Under 3PDK Årsmødet afholdt vi d. 3. september 2022 vores Generalforsamling i 3PDK.

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.