3PDK afholdt Generalforsamling d. 2. september 2023

Under 3PDK Årsmødet afholdt vi d. 2. september 2023 vores Generalforsamling i 3PDK.

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.