3PDK afholdt Generalforsamling d. 5. september 2020

Under vores årlige 3PDK weekend afholdt vi d. 5. september 2020 vores Generalforsamling i 3PDK.

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.