Den vidunderlige Livskraft

Af Line Groot Degner

Jeg arbejder med Principperne indenfor erhvervslivet, og det mest almindelige spørgsmål er, hvordan denne forståelse er anderledes. Mange nævner den metakognitive tilgang – der også peger på vores bevidsthed, og at lade vores tanker ligge – som en pendant, og søger en tilsvarende kasse, som Principperne kan passe i. Men Principperne er markant anderledes kva det tredje princip: det formløse bag formen. Jeg kan stadig opleve det som udfordrende at pege på Livskraft uden at lyde lidt alternativ. Men det er jo netop den bagvedliggende Livskraft, der gør hele forskellen. Hvis ikke vi ved, at der under tankemylderet ligger en konstant kilde til velvære, som altid og uden undtagelse er tilgængelig, så kan det være rigtig udfordrende at lade tankerne ligge. Hvis det stadig ser ud som om, at vores velvære er “op til os”, og ikke er indbygget, så vil det fortsat ligne en god idé at blive ved med at prøve at opnå det, fremfor bare at være det.
Min indgangsvinkel til principperne var en spirituel vinkel. “Livskraft” for mig hed “Kærlighed”. Det var det, jeg så som den ultimative intelligens bag livet, og det, der skabte mening for mig. Det var en aktiv praksis, hvor jeg ofte ville starte min dag med at spørge, “Hvad vil Kærlighed gerne have, at jeg gør i dag?”. Dette enkle spørgsmål bruger jeg stadig flittigt, og det kan ændre retningen på min dag, for pludselig er jeg ude af mine egene tanker, og ser i stedet igennem Kærlighedens briller. Og det er ofte to meget forskellige dagsordener vi har! Denne form for “bøn” er ikke unormal; det er en måde at stille sig i forhold til noget større, og bevidst at bede dets visdom om at oplyse os. At se, at man ikke er her for at servicere sit eget ego, men at man er en del af dette ‘større’, hvordan man end definerer det.
Da jeg begyndte at interessere mig for Principperne, var det fordi jeg så, at disse også pegede på kærligheden bag det hele. Denne fantastiske Livskraft, som animerer alt med en nærmest uforståelig generøsitet. Det, der kommer før alt andet, inklusive samtlige af vores koncepter og idéer. Jeg har dog lagt mærke til, at mange samtaler omkring Principperne bliver ved tanke. Det giver god mening: det er det mest åbenlyse princip vi kan tage og føle på, fordi vi oplever tanke i hvert vågent øjeblik. Men jeg savner nogle gange lidt fokus på det, der ligger bag – på Livskraft, på den ubetingede og ubegrænsede kærlighed, som vi alle stammer fra.
Jeg har en upåvist teori om, at Livskraft ofte bliver ubevidst mindregjort, fordi vi ikke har fantasi til at forestille os præcis hvor generøs og storslået den er. “Ubetinget” og “ubegrænset” er ord, der for mange af os er svære at greje. Og det er forståeligt, for vores fysiske oplevelse er jo netop præget af oplevede begrænsninger i form af tid og rum. Mange taler da også om, at når de har store indsigter, er det som om tid og rum ophører med at eksistere – det er en smag på hvad der ligger bag selv vores fysiske begrænsninger.
Ordet “ubetinget” er også nøglen til, hvorfor der ikke kan være nogen undtagelser. ALT er skabt igennem Principperne. Og løsningen findes altid herigennem. Der er intet, Livskraften ikke kan klare. Der er intet, der er for stort til den. Når det ser sådan ud for os, er det fordi vi oplever idéen om Livskraft, dvs. vores egen tankeskabte forestilling om den. Det sker ofte for mig: jeg undervurderer, hvad der er muligt, fordi jeg ikke ser, at jeg er underlagt mine egne tankeskabte begrænsninger.
Man kan meditere et helt liv over, hvad grænseløs kærlighed betyder. Det er det mest håbefulde, jeg ved. Især i denne tid, hvor mange døjer med tristhed og det, der er værre, ovenpå et år med Corona. Jeg tror, at vi ville føle os mindre ensomme, kede os mindre, og have mere håb, hvis vi brugte lidt mere tid på at svømme i mulighedernes hav, som Livskraften er. Robert Holden sagde i et kursus om spirituel resiliens: “Lad Kærligheden være større end din idé om kærlighed”. Med andre ord: lad Livskraften vise dig hvad den er, fremfor at du prøver at definere den. Den tankeskabte illusion om begrænsning er overbevisende, og det, der bedst bryder den for mig, er, at mærke ind i storheden og magien af Livskraft, og tillade mig selv at blive blæst bagover. Jeg inviterer dig til at prøve det samme. Jeg er overbevist om, at Livskraften vil overraske, glæde og fortrylle dig. 

Foto fra Unsplash.