Til dig der gerne vil bruge de tre principper i arbejdslivet

Forståelsen af de tre principper/Inside out-forståelsen er meget hjælpsom i arbejdslivet – for både medarbejdere og ledere. Og for alle der gerne vil skabe gode resultater i arbejdslivet.

Vores bevidsthed eller ‘State of mind’ er det usynlige fundament, som vi skaber vores resultater ovenpå – øjeblik for øjeblik. Mange af os mangler bare at se, at fundamentet skifter med vores ‘State of mind’ – i nuet. Så længe det er usynligt for os – er vi sårbare. Og vi ser måske ikke engang forbindelsen mellem vores eller organisationens ‘State of mind’ og vores evne til at skabe gode resultater. Men når først vi ser det, vil vi opleve en langt højere grad af resiliens – modstandsdygtighed over for de ydre omstændigheder – alle de udfordringer vi møder i hverdagen på jobbet.

Når vi ser eller indser, at kvaliteten af vores tanker er altafgørende for, hvordan vi performer i arbejdslivet, så ændrer spillet sig. Så bliver vi bedre til at gribe forandringerne og oplever mindre stress, bedre relationer, tænker klarere og skaber bedre resultater. Det er denne ‘missing link’ – der gør hele forskellen for at kunne skabe en high performance kultur – og øge virksomhedens konkurrencedygtighed.

Set fra denne vinkel er forståelsen af de tre principper en gamechanger. Når en hel virksomhed forstår og arbejder ud fra forståelsen af de tre principper, så vil man opleve positive forandringer i virksomhedskulturen. Mere af tiden vil kulturen være præget af tillid, energi, overskud, arbejdsglæde, gode relationer og en atmosfære, hvor ideerne og kreativiteten kommer mere i spil. Og mere af tiden vil beslutninger blive truffet med klarhed og fokus, så resultaterne bliver bedre.

Forståelsen af de tre principper, er en forståelse, man har arbejdet ud fra i sportsverdenen i årevis – og nu er det tid til at se, at det er nøjagtigt ligeså vigtigt at erkende, hvor meget vores tanker og humør spiller ind på de resultater, vi skaber på arbejdspladsen – og på bundlinjen.

Læs fx på vores blog om stress i arbejdslivet. Se også 3PDK’s webinarer om hvordan principperne kan bruges i organisationer – se fx webinaret med Lotte Lykkegaard Laursen eller Mads Qwist.

Inside out-forståelsen/forståelsen af de tre principper kan være nyttig inden for områder som:

Kommunikation
Coaching
Forandringsledelse
Stress
Mental robusthed
Mental sundhed
Naturlig High Performance
Talentudvikling
Kreativitet
Social kapital
Tillid
Relationel velfærd
Samskabelse
Rehabilitering
Recovery
Læring og pædagogik