Der findes et stort udvalg af bøger om forståelsen af De Tre Principper både på dansk og engelsk. Nedenfor finder du kun et lille udvalg.

Ved at trykke på titlen, kan du bestille bogen ved 3P-butikken – som har et kæmpe udvalg af bøger om De Tre Principper.

På dansk:

LIVET HAR DIG – Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel
Sundt Samarbejde, 2019.
Livet har dig er en antologi skrevet af mennesker, som alle har oplevet en transformation af deres liv efter mødet med De Tre Principper. Bogen er en modgift mod vores konstante søgen efter den rette recept på hvordan, vi bliver hele. Den tager et nyt og grundlæggende anderledes udgangspunkt: Vi er alle sammen allerede hele – inde under en uskyldig misforståelse af, hvordan vores sind fungerer.
De seksten skribenter i bogen har levet mange år af deres liv uden kendskab til de principper, som bogen peger på. De har også til fælles, at de har mødt mennesker, som på forskellige måder kærligt har prikket dem på skulderen, og inviteret dem til at kigge på livet på en helt ny måde. De er alle fuldstændigt enige om, at det, de har set fra denne nye vinkel, har været så befriende og hjælpsomt, at de har fundet sammen i et skribentkollektiv for at videregive deres indsigter og personlige forandringshistorier i håbet om, at de er ligeså hjælpsomme for andre.

LIVET HAR DIG ALTID – Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv
Sundt Samarbejde, 2020
Livet har dig altid er ligeledes en antologi skrevet af mennesker, som ved mødes med De Tre Principper har fundet deres indre mentale sundhed helt uden teknikker og metoder. Bogen er skrevet som et bidrag til den brede debat der i disse år er om mental sundhed. I en tid hvor flere og flere mistrives og sygemeldes pga. stress, udbrændthed, angst og andre former for psykisk lidelse, er det naturligt at søge efter de vises sten i et håb om, at vende kurven og fremme trivsel og mentale sundhed. Bogen introducerer dig til en forståelse af dit psykologiske design, din medfødte mentale sundhed og den kendsgerning, at du allerede har alt, hvad du behøver for at trives og opleve glæde, kærlighed, lykke og mental ro i dit liv.

LIVET HAR DIG – også i en krisetid  – 21 solstrejf af mental sundhed i en Corona pandemi
Sundt Samarbejde, 2021
Endnu en Livet har dig antologi, hvor vi har samlet mennesker, som alle har det til fælles, at de så Corona-pandemien i et andet lys end de fleste andre. Hvorfor? Fordi de havde mødt forståelsen af De Tre Principper og derfor vidste at det IKKE er vores omgivelser, der skaber vores virkelighed, men derimod dét vi tænker om vores omgivelser, der BLIVER vores virkelighed. Altså at vores oplevelse af verden skabes indefra og ud. Vi føler dét, vi tænker, og en pandemi føles derfor også præcis som vi tænker om den i nuet.

Vejen Hjem af Natasha Swerdloff og Dicken Bettinger,
Forlaget De Tre Principper, 2018.
Vejen Hjem er oversat fra engelsk (Coming Home). Natasha og Dicken peger os i retning af, at vi inden i rummer en anden verden. Vi bliver aldrig færdige med at fordybe os i denne indre verden og der er hele tiden nyt vi kan opdage. Efterhånden som vi bliver mere bekendt med dette indre rum, fornemmer vi vores indre væsens kærlige og vise natur. Vejen Hjem er at blive bevidst om denne altid eksisterende indre verden. Ønsket med denne bog er, at du må opdage glæden ved at følge Vejen Hjem til et liv levet gennem kærlighed og visdom. Natasha Swerdloff er dansker og har skrevet bogen sammen med sin amerikanske kollega Psykolog Dicken Bettinger.

Dit selvhelbredende Sind‘ af Mette Louise Holland,
EC Edition 2017.
Du kender formentlig “den gule bog” – Dit selvhelbredende sind er efterhånden blevet den bog, som langt de fleste starter med, når de introduceres til De Tre Principper. Ofte omtales den bare som den gule bog – eller blot Bogen! Mette Louise Holland fortæller både om sin egen vej ind i principperne og samtidig om, hvad De Tre Principper er og hvordan vi forstår dem. Samtidig rummer bogen små forandringshistorier, som viser hvordan forskelige mennesker har mødt forståelsen og fået deres liv ændret radikalt.

Livet opleves indefra ud af Michael Neill,
Borgen 2014.
Bogen er oversat fra engelsk (The -Inside-Out Revolution). Michael Neill er en anerkendt amerikansk transformativ coach og bogen peger på, hvordan vi oplever verden indefra og ud. Vi har vænnet os til at søge vores behov dækket i verden uden for os selv og problemer i den forbindelse er årsag til hårdt slid, men også ubehagelige tilstande som frustrationer og stress. Men den verden, vi ser derude, spejler blot vores tanker om den. Vi ser den ikke, som den er. Vi ser vores egne tanker om den. Så en hvilken som helst frustration er ikke feedback om en situation, men feedback om en ubehagelig tanke. Og hvad skal man så gøre? Ingenting. Det er selve vores forsøg på at gøre noget, der fjerner os fra det, vi søger.

Den glemte forbindelse af Sydney Banks,
Forlaget De Tre Principper,1998.
Bogen er oversat fra engelsk (The Missing Link). Forfatteren Sydney Banks var den mand, som i en dyb og spontan indsigt så De Tre Principper. Han er derfor kilden til forståelsen af De Tre Principper. Så hvis du vil høre det fra “hestens egen mule”, så er Den glemte Forbindelse et godt sted at starte. Den Glemte Forbindelse er skrevet som et udtræk af essencen af, hvad De Tre Principper er. Læs den i små bidder og lad dem synke stille ind bag intellektet.

Den Oplyste Gartner af Sydney Banks
Forlaget De Tre Principper, 2022
Bogen er oversat fra engelsk (The Enlightened Gardener). Denne bog er ligeledes skrevet af Sydney Banks, som er ophavsmand til De Tre Principper. Bogen her er skrevet som en roman, hvor de fire amerikanske psykologer tager til konference i England for at lære nyt om deres fag. De møder på hotellet en gammel engelsk gartner, som viser sig at vide en hel del mere om menneskers sind end nogen anden på konferencen. Gartneren lærer psykologerne om forståelsen af De Tre Principper samtidig med at bogen formidler forståelsen til os som læsere.

Årsagen til rygning er helt misforstået af Christian F. Olsen
Rygestop har længe været præget af traditionstænkning centreret omkring medicinering med nikotinprodukter. Tiden står imidlertid ikke stille, og nye indsigter baner vejen for ny forståelse for baggrunden for rygerens adfærd. Rygeren ses ikke længere som offer for en afhængighed, men snarere som en uvidende skaber af en uhensigtsmæssig tænkning og den efterfølgende handling. En ny adfærd er med andre ord kun en tanke væk. Den oplevelse du har af dit liv, fra øjeblik til øjeblik, afspejler altid kvaliteten af din tænkning.

En bog om at tænke tanker af Linda & George Pransky, 2018
En børnebog om katten Kalle, der har mange forskellige tanker og følelser hele dagen lang. Nogle tanker tænker han meget på, og andre lærer han at give slip på. Kalle ved en masse om, hvordan vores sind fungerer. En fantastisk bog hvis du ønsker at fortælle dine børn om De Tre Principper.

Tanke Bolsjer af Christian F. Olsen
Tanke Bolsjer guider os med ganske små sætninger som vejvisere til en radikalt ændret forståelse af den daglige livsoplevelse. Forfatteren forsøger at give dig en fornemmelse af de ubegrænsede muligheder, forståelsen af De Tre Principper indebærer for dig. Vær klar til at skrue hovedet af, og drop alle forsøg på at finde en knage til at hænge din hat på. Det her er ikke som noget andet. Det her er som sig selv.

Hvad hvis du allerede er okay? af Kirja Holst Frederiksen, 2020
Kirja peger dig kærligt og nænsomt i retning af, hvordan din oplevelse af livet skabes. Du vil opdage, hvordan du kan finde fred med og forstå din hjerne – selv når den er ved at drive dig til vanvid. Igennem beskrivelser, eksperimenter og fortællinger vil du på egen hånd finde ind til dit altid intakte potentiale som menneske – og på den måde reducere stress, overbekymring og negativ tænkning.

På engelsk:

Coming Home af Natasha Swerdloff og Dicken Bettinger, 2016.
Vejen Hjem (som er nævnt oven for) på original sproget.

Teaching Health Versus Treating Illness – en artikel om effekten af 3P i et engelsk fængsel, 2017
En videnskabelig artikel fra International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology fra 2017. I artiklen præsenteres De Tre Principper og en måde at arbejde med mennesker, der afsoner en fængselsdom, ud fra forståelsen af De Tre Principper. Artiklen sammenligner desuden denne metode med andre terapiformer. Endelig præsenteres en foreløbig undersøgelse af effektiviteten af at arbejde med 3P i fænglser og viser at det giver en signifikant forbedring i de indsattes mentale velbefindende og mening med livet, reducerer angst og vrede samt forbedrer de indsattes adfærd.