Referat af generalforsamlingen 2018:

Tirsdag den 6. februar afholdt bestyrelsen årets første møde hvor vi drøftede generalforsamlingen og det der blev talt om. Vi lavede en liste over hvem der kan være host for mandagszoom. Her er listen, og mandagszoom er åben for enhver som har lyst til at være host, så sig bare til!

Mandagszoom: (Åben for alle)
19/2 Lars Fogtmann
26/2 Kim Brems
5/3 Lotte Lykkegaard
12/3 Chris Nunan
19/3 Kim Brems
26/3 Natasha Swerdloff

Webinarer frem til sommerferien (igen dette er en invitation, alle kan lave et webinar hvis I har noget på hjertet). Vi har valgt at webinarer i fremtiden vil køre den sidste onsdag kl. 20 i hver måned.

Webinar: (åben for alle)
28/2 – Lars Fogtmann – Introduktion til de tre principper
28/3 – Chris Nunan – At se det enkle i stedet for at komplicere. Hør om hvordan en simpel forståelse kan ændre dit liv indefra.
25/4 – Mads Qwist – Titel kommer …
30/5 – Lotte Lykkegaard – Oneness
27/6 – Sommerferie indtil onsdag den 29. august

Så talte vi om at starte bogklubben med Michael Niell´s bog: Livet opleves indefra og ud. Bogklubben vi foregå den anden tirsdag i hver måned.

Bogen er opdelt i 3 dele, og del 1 bliver gennemgået tirsdag den 13. marts kl. 20. Det bliver Natasha som er host på denne del. Del 2 bliver den 10. april og det er Chris Nunan der er host på denne del. Del 3 bliver den 8. maj og her mangler vi en host.

Giv lyd hvis du ønsker at være med i bogklubben (denne bliver kun åben for medlemmer af 3PDK) eller hvis ønsker at være host.

Der var generalforsamling 4. februar 2018 – og dagordenen var følgende:

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning – året der gik i tal og historier

4. Årsregnskab og Budget, samt godkendelse af begge

5. Fastsættelse af årskontingent for 2018

6. Indkomne forslag (skriv til info@3pdk.dk hvis du har forslag)

7. Valg til bestyrelsen

Lars Myndal Fogtmann og Kim Gibhart Christensen er på valg da de kun var valgt for 1 år. Derudover har Thomas Gregersen valgt at trække sig, og vores suppleant Hans Holm skal også skiftes med en ny i den rolle.
8. Valg af revisor

9. Fremtiden for 3PDK – Formanden fortæller lidt om hvad der er af planer …

10. Eventuelt

Hvis I har spørgsmål eller forslag til mødet, så skriv endelig til info@3pdk.org